Комісія з охорони праці

Напрямки роботи комісії з охорони праці:
  • Перевірка стану умов і безпеки праці, виробничого побуту, забезпечення працівників засобами інтелектуального захисту
  • Участь у формуванні розділу “Охорона праці” колдоговору, проведення перевірки його виконання
  • Усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань
  • Контроль додержання законодавства про робочий час та час відпочинку, охорона праці жінок
  • Участь у роботі щодо атестації робочих місць за умовами праці
  • Контроль наявності та повноти інструкцій з техніки безпеки, ведення відповідної документації

Тучинський А.Ф. – голова комісії, вчитель фізкультури
Секеріна Т.Р. – член комісії, вчитель початкових класів
Плюта О.І. – член комісії, військовий керівник